Golwg Cyf.

Cyfarwyddwyr Bwrdd

Mae Golwg Cyf. yn chwilio am Gyfarwyddwyr i ymuno â’u Bwrdd.

Os ydych yn credu fod newyddiaduraeth annibynnol yn hanfodol ar gyfer democratiaeth iach ac yn credu’n gryf mewn creu cyhoeddiadau Cymraeg i gynulleidfaoedd amrywiol – ac eisiau chwarae rhan mewn llunio a siapio strategaeth y cwmni ar gyfer y cyfnod nesaf – yna byddem yn hapus iawn i glywed gennych.

Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu ar gyfer cryfhau gwerth ein cyhoeddiadau i’r genedl gyfan hoffen sicrhau fod y Bwrdd yn gynrychioliadol o Gymru gyfoes. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bobl o amrywiol gefndiroedd a phrofiad.

Os hoffech drafod y rôl ymhellach bydden wrth ein bodd clywed gennych.

Cysylltwch â sianpowell@golwg.com i gael rhagor o wybodaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg Cyf.