Mudiad Meithrin

Dirprwy Reolwr Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam

Dyddiad cau: 29 Hydref

Oriau: Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos

Cytundeb hyd at fis Mawrth 2022.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam                Rhif Ffôn: 07791 519144 Ebost: eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at:
adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 29.10.2020 am 11.55yh

Cyfwelidau: Dros ‘Microsoft Teams’ ar y 06.11.2020

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM 22-25 £24,657 – £27,358
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Dirprwy.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Hydref