Gwasg y Bwthyn

Golygydd Cynorthwyol

Dyddiad cau: 20 Gorffennaf

Swydd newydd Golygydd cynorthwyol

Mae Gwasg y Bwthyn am ddatblygu ein rhaglen gyhoeddi gyffrous ac yn chwilio am olygydd cynorthwyol i ymuno â’r tîm yng Nghaernarfon. Mae gan y Wasg raglen lawn o lyfrau ffuglen a ffaith – a rhai llyfrau plant a phobl ifanc – ac rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gynorthwyo i ddatblygu ein darpariaeth ac i hyrwyddo ein brand.

Swydd rhan-amser deuddydd yr wythnos yw hon a chroesawir ceisiadau gan olygyddion profiadol yn ogystal ag unigolion sy’n newydd i’r maes.

I ymgeisio, anfonwch lythyr cais a CV at: Y Rheolwr, Gwasg y Bwthyn, Parth 2, Lôn Hen Felin, Stad Cibyn, Caernarfon LL55 2BD neu ebostiwch hywel.bwthyn@btconnect.com cyn y dyddiad cau sef 1 o’r gloch, prynhawn Gwener, Gorffennaf 20.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Llun, Gorffennaf 27 gyda’r ymgeisydd yn dechrau ar Fedi’r 1af.  Ewch at ein gwefan isod i weld y swydd ddisgrifiad yn llawn.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Gwasg y Bwthyn
Math o swydd
Rhan amser
Cyflog
Telir cyflog o hyd at £12,480
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Gorffennaf
Rhagor o wybodaeth