Cyngor Llyfrau Cymru

Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: 30 Hydref

Ydych chi’n angerddol am ddarllen a llyfrau o Gymru?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’n Panelau Grantiau Cyhoeddi annibynnol (Cymraeg a Saesneg).  Pobl sydd â phrofiad a sgiliau ar draws y diwydiant – o gyhoeddi llyfrau neu gylchgronau i ddarllen, ysgrifennu, golygu, comisiynu a marchnata.

Sefydlwyd y Cyngor Llyfrau yn 1961 ac rydym yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi’r diwydiant llyfrau yng Nghymru drwy grantiau a gwasanaethau.  Credwn fod amrywiaeth yn meithrin arloesedd a llwyddiant, ac rydym yn awyddus iawn i dderbyn ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector cyhoeddi.  Os ydych yn rhannu ein cred ym mhwysigrwydd llyfrau a darllen, hoffem glywed gennych.

Manylion pellach gan: Y Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB.  T 01970 624151                        E castellbrychan@llyfrau.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Llyfrau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Hydref