Llywodraeth Cymru

Llywydd

Dyddiad cau: 2 Tachwedd

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn sicrhau bod diwylliant a threftadaeth Cymru ar gael i bawb, ar gyfer addysg, ymchwil a mwynhad.

Rydym yn chwilio am Lywydd newydd all arwain y Llyfrgell trwy gyfnod o newid ac ehangu cyrhaeddiad a dylanwad y Llyfrgell yng Nghymru, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2020 16:00

Ymrwymiad amser: 1 diwrnod yr wythnos am dymor o bedair blynedd, gan ddechrau yn y gwanwyn, 2021. Telir cyflog ar raddfa £17,591 y flwyddyn yn seiliedig ar ffi dyddiol.

Am fanylion pellach ac i ymgeisio, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â publicappointments@gov.wales .

Gellir cael fersiynau print bras, Braille, neu sain o’r hysbyseb hwn trwy ffonio 029 20 825454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Tachwedd