Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Porth i’r Plât Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol – De Cymru (rhan amser)

Dyddiad cau: 30 Tachwedd

Prosiect: Porth i’r Plât

Adran: Bwyd

Lleoliad: Caerdydd neu Caerfyrddin (gweithio gartref oherwydd covid-19 yn y cychwyn cyntaf)

Rheolwr Llinell: Rheolwr Prosiect

Graddfa: 5

Cytundeb: Rhan amser (80%)

Sgiliau Dwyieithog: Dymunol iawn

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Cyflog
£33,277-£35,358 (pro rata)
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Tachwedd