Cwmni Theatr Arad Goch

Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

Dyddiad cau: 7 Rhagfyr

(32 awr y wythnos)

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi person brwdfrydig i reoli gwaith marchnata a hyrwyddo y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ar Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Bydd yr ymgesiydd llwyddiannus yn gyfrifol am hyrwyddo a marchnata cynyrchiadau’r cwmni a gweithgareddau yng Nghanolfan Arad Goch.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:

  • profiad o hyrwyddo digwyddiadau
  • sgiliau cyfryngau cymdeithasol
  • sgiliau cyfathrebu da

Os am fanylion pellach – cysylltwch a nia@aradgoch.org

Dyddiad cychwyn: Ionawr 2021

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at nia@aradgoch.org erbyn 5pm ar 7fed o Ragfyr 2020.

Elusen Cofrestredig: 702506

Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cwmni Theatr Arad Goch
Cyflog
£21,460  – £30,023 pro rata, yn dibynnu ar brofiad.
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Rhagfyr