Cwmni Theatr Arad Goch

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynhyrchiadau

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol. Byddai’n fanteisiol petai gan ymgeiswyr sgiliau i weithio ar blatfformau gwahanol.

Ceir manylion am y swydd  gan Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol.  nia@aradgoch.org

DYDDIAD CYCHWYN: Medi 2020 – neu mor fuan a phosib ar ol hynny gan ddibynnu ar sefyllfa Covid-19.

CYFLOG: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.

CEISIADAU: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at  y Rheolwr Gweinyddol erbyn 5pm ar 17eg o Orffennaf 2020.

www.aradgoch.cymru

This is an advertisement for a post with CWMNI THEATR ARAD GOCH for which Welsh is required.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cwmni Theatr Arad Goch
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Gorffennaf