Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Gweithiwr Addysg – Cymru

Dyddiad cau: 9 Awst

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae’r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r cartref ar y cychwyn gyda’r bwriad o sicrhau lle mewn swyddfa leol. Mae’r swydd yn golygu cyflwyno gweithdai dros Gymru gyfan gan ganolbwyntio yn bennaf ar gyflwyno yng Ngogledd Cymru.

21 awr/wythnos

Pensiwn 6%

Rhaid i’r ymgeisydd gael:

  • Profiadmewn rôl debyg gan gynnwyscyflwynogweithdai ibobl ifanc ac oedolion
  • Sgiliaucyfathrebu ardderchog; ysgrifenedig,dros y ffôn a rhyngbersonol
  • Ymrwymiad ifynd i’r afael âhiliaeth affurfiau eraillo anghydraddoldeb
  • Y gallu igwrdd â therfynau amserpenodol danbwysau
  • Y gallu i weithio’neffeithiol felrhan o dîm
  • Sgiliau cyfrifiadurolrhagorol
  • Y gallui ddatblygu syniadau agweithgareddauaddysgol newydd

Diddordeb?

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at:

Ebost: info@theredcard.org

https://www.theredcard.org/vacancies

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau (pro rata) sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiad cau: Dydd Sul 9fed Awst 2020, 11yh.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal trwy Zoom, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 17eg Awst 2020.

Nod Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yw bod yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac fel y cyfryw, mae’n croesawu ceisiadau gan bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth
Cyflog
Graddfa NJC 5: Pwyntiau 12 – 17 – £21,589 – £23,836 (pro rata)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Awst