Mudiad Meithrin

Swyddog Cefnogi Merthyr Tudful a RhCT

Dyddiad cau: 6 Rhagfyr

Merthyr Tudful a RhCT

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Oriau: 27 awr craidd yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddigrifiad isod.

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch.

Oherwydd hyn, ynghyd a diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Ann Angell, Rheolwr Talaith De Ddwyrain Cymru ar Ebost: ann.angell@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad cau 06.12.2020 am 11:55yh

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM15 – MM20 £20,232 i £24,045 (pro rata)
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-swydd-Swyddog.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Rhagfyr