Mudiad Meithrin

Swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: 24 Medi

Aberystwyth

Lleoliad: Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, SY23 1PD

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach.  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Rhys Jones, Pennaeth Trefniadaeth a Rheolwr Gweinyddiaeth, Aelodaeth a Busnes

Rhif Ffôn: 01970639639

Ebost: rhys.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 24.9.2020 am 11.55yh

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM 15 – 20 £20,620 – £24,045
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
1b-Swyddog-Gweinyddol-09.09.2020.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Medi