Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Merthyr Tudful

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr

Oriau: 15 awr yr wythnos

Cymwysterau: Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Ann Angell, Rheolwr talaith y de ddwyrain ar ann.angell@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch.

Oherwydd hyn, ynghyd a diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11.59yh 02.12.2020

Dyddiad cyfweliadau: 08.12.2020

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM2 £17,162 (pro rata)
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
merthyr_swyddog_teithiol.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Rhagfyr