Prifysgol Abertawe

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr – Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: 23 Awst

Wedi’i leoli yn y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr (SRO), bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n rhan o’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr prysur: oherwydd natur arbenigedd iaith y swydd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar ei ben ei hun yn aml, ar y cyd â rheolwyr y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr, gyda chyfrifoldeb am y gweithgareddau recriwtio cyfrwng Gymraeg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd anrhydedd dda, neu gymhwyster cyfwerth, a bydd yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg i safon uchel. Bydd angen sgiliau rhyngbersonol da, yn ogystal â’r gallu i gyfieithu a phrawf-ddarllen.

Diben y swydd hon yw meithrin perthnasoedd da ag ysgolion a cholegau, a chyflawni gweithgarwch marchnata a recriwtio cyfrwng Cymraeg yn y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr.

Mae’r rôl yn gofyn am hyblygrwydd o ran dull, menter, gwytnwch a’r gallu i weithio ar benwythnosau a’r tu allan i oriau – yn rheolaidd o bryd i’w gilydd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Abertawe
Cyflog
Graddfa 7: 29,515 – £33,199 y flwyddyn
Hyd cytundeb
Swydd Parhaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Awst
Rhagor o wybodaeth