Mudiad Meithrin

Tiwtor Ôl 14 – Ysgol Ardudwy

Dyddiad cau: 23 Hydref

Harlech

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio gyda disgyblion yn Ysgol Ardudwy, Ffordd y Traeth, Harlech LL46 2UH.

Oriau: Cytundeb penodol 1.1.2021 – 31.8.2022 – 15 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam

Rhif Ffôn: 07791 519144

Ebost: eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at:
adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 23.10.2020 am 11.55yh

Cyfwelidau: Dros ‘Teams’ yn ystod yr wythnos yn dechrau 2.11.2020; union ddyddiad i’w gadarnhau.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM16 – £21,371 pro rata
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
2021-Tiwtor-ysgol-Ardudwy.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Hydref