Comisiynydd y Gymraeg

Uwch Swyddog Adnoddau Dynol

Dyddiad cau: 27 Hydref

Contract: Cyfnod penodol neu secondiad (12 mis)

Lleoliad:  Hyblyg: Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun (Gweithio o gartref am gyfnod)

Dyddiad cau:  12.00 canol dydd, 27 Hydref 2020

Manylion cyswllt: swyddi@cyg-wlc.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog
£39,310 – £47,000
Disgrifiad swydd
202010-Manylion-Swydd-Adnoddau.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Hydref
Rhagor o wybodaeth