Llywodraeth Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 2 Tachwedd

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn sicrhau bod diwylliant a threftadaeth Cymru ar gael i bawb, ar gyfer addysg, ymchwil a mwynhad.

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd all ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol ac annog dulliau newydd ac arloesol o ddefnyddio a mwynhau gwasanaethau a chasgliadau’r Llyfrgell.

Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2020 16:00

Ymrwymiad amser: 12 diwrnod y flwyddyn am dymor o bedair blynedd, gan ddechrau yn y gwanwyn, 2021.

Am fanylion pellach ac i ymgeisio, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â publicappointments@gov.wales .

Gellir cael fersiynau print bras, Braille, neu sain o’r hysbyseb hwn trwy ffonio 029 20 825454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Tachwedd