ACT

Asesydd Cyfryngau Digidol a Marchnata

Dyddiad cau: 23 Ebrill

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol ac angerddol a fydd yn cefnogi ac yn grymuso dysgwyr yn y gweithle i ennill cymwysterau perthnasol. Mae’r rôl yn cynnwys asesu a hyfforddi dysgwyr yn ein Cymwysterau Cyfryngau a’u cefnogi i gwblhau eu Sgiliau Hanfodol, tra’n sicrhau profiad ardderchog o ran taith y dysgwyr.

Enw’r cwmni neu sefydliad
ACT
Disgrifiad swydd
ACT240321-Digital-Media.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Ebrill