Mudiad Meithrin

Asesydd

Dyddiad cau: 4 Awst

Cenedlaethol

Cyflog: MM16: £21,798 pro rata

Oriau: 1 neu 2 ddiwrnod yr wythnos yn ddibynnol ar y nifer o ddysgwyr

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad

Am fwy o fanylion am y swydd cysylltwch a Eunice Jones,  Rheolwr y Cynllun Hyfforddiant Cenedlaethol eunice.jones@meithrin.cymru

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru.

Dyddiad cau: 4 Awst  2021 11.55yh.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1.-Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-ddisgrifiad-Asesydd-1.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Awst