Llywodraeth Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: 16 Mehefin

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CWM TAF MORGANNWG

Tâl cydnabyddiaeth – £ i’w gadarnhau (adolygiad cyflog yn yr arfaeth) ynghyd â threuliau rhesymol – 15 diwrnod y mis

Dyma gyfle cyffrous i arwain Bwrdd Iechyd Lleol sy’n gwasanaethu poblogaeth o 450,000 sy’n byw ym mwrdeistrefi sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.  Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n deall anghenion poblogaeth y Bwrdd Iechyd a phwysigrwydd sicrhau amrywiaeth, cynhwysiant a hyrwyddo’r Gymraeg.  Bydd gofyn i’r cadeirydd newydd roi arweiniad cryf i’r Bwrdd a chynnal gwerthoedd GIG Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 16:00, 16 Mehefin 2021

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Mehefin
Rhagor o wybodaeth