Comisiwn Ffiniau i Gymru

Comisiynwyr Cynorthwyol

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn recriwtio pedwar Comisiynydd Cynorthwyol (gan gynnwys un swydd wrth gefn) i gynorthwyo gwaith yr Arolwg 2023 o etholaethau seneddol Cymru.

Bydd y Comisiynwyr Cynorthwyol yn cadeirio’r gwrandawiadau cyhoeddus a gynhelir ledled Cymru yn gynnar yn 2022 wrth i’r Comisiwn ofyn i’r cyhoedd gyflwyno eu barn ar y cynigion cychwynnol caiff eu cyhoeddi ym mis Medi 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Comisiwn Ffiniau i Gymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Gorffennaf
Rhagor o wybodaeth