BCC IT

Cydlynydd Desg Gwasanaeth

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf

Mae ein Desg Wasanaeth yn amgylchedd hynod o brysur gyda llif cyson o docynnau sy’n gofyn am flaenoriaethu, aseinio, esgoli ac ati. Er mwyn cynnal ein lefel uchel o ofal i gwsmeriaid, mae’n hanfodol bod tocynnau’n cael eu “perchen” ac wedi eu diweddaru bob amser.

Bydd eich rôl yn helpu i symleiddio’r gwasanaeth mae ein technegwyr yn ei ddarparu i gwsmeriaid, gan weithio’n agos gyda’n rheolwr Desg Gwasanaeth i flaenoriaethu tocynnau yn ôl yr angen a sicrhau bod y lefel briodol o gyfathrebu yn cael ei chynnal yn fewnol a chyda’r cwsmer.

Er bod cael profiad neu ddiddordeb technegol yn ddymunol iawn, ynghyd â’r gallu i sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg, mae angerdd amlwg dros ddatblygu a chynnal cysylltiadau cwsmeriaid a chysylltiadau mewnol yn hanfodol. Yn gyfathrebwr hyderus a sicr byddwch yn cysylltu â chydweithwyr a chysylltiadau allanol o wahanol lefelau a galluoedd yn rheolaidd ac yn rheoli nid yn unig eich llwyth gwaith eich hun ond hefyd llwyth eich cydweithwyr yn y Ddesg Wasanaeth.

Mae hon yn rôl newydd yn ein busnes ac o’r herwydd mae’n darparu cyfle cyffrous a heriol i helpu i ddiffinio’ch rôl eich hun a sut mae’n cyd-fynd â’r gweithrediadau presennol.

Cyflog i’w gytuno ar sail sgiliau a phrofiad, fel canllaw £18,000 a £23,000 y flwyddyn

I ymgeisio neu am rhagor o wybodaeth am y swydd uchod, anfonwch CV at swyddi@bccit.co.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
BCC IT
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Gorffennaf