Menter a Busnes

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch

Dyddiad cau: 18 Mai

Adran:  Gwledig a Chorfforaethol

Lleoliad:  Llanelwy, Bangor, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin, Caerdydd a/neu weithio o gartref

Gweithio o gartref tra bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau

Rheolwr Llinell:  Rheolwr Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

Gradd a Chyflog:  60% @ Gradd 4: £26,895 – £29,613

40% @ Gardd 3: £25,020 – £26,753

Cytundeb:  Bydd ceisiadau i weithio’n llawn amser neu’n rhan-amser (o leiaf 80%) yn cael eu hystyried

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Cydlynydd-2.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Mai