Undeb Amaethwyr Cymru

Cydlynydd Marchnata

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021

Crynodeb o’r swydd

Cefnogi’r adran farchnata a chyfathrebu gyda’r holl weithgareddau marchnata mewnol ac allanol. Byddwch yn cyfrannu at ddatblygu a darparu ymgyrchoedd a gweithgareddau marchnata integredig i hyrwyddo ein cynnyrch a’n gwasanaethau i gwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid. Mae’r swydd yn cynnwys ymchwil i’r farchnad, hysbysebu, trefnu digwyddiadau, nawdd, ymgyrchoedd ar-lein, diweddaru gwefan, marchnata uniongyrchol a’r cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth marchnata i bob swyddfa sir, gan gynnwys staff UAC a Gwasanaethau Yswiriant UAC.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Undeb Amaethwyr Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth