Theatr Genedlaethol Cymru

Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad cau: 10 Rhagfyr 2021

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru?

Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gyfrifol am greu, cyfathrebu a chyflwyno strategaeth artistig uchelgeisiol ac arloesol sy’n ymestyn apêl ac enw da’r Cwmni yng Nghymru a thu hwnt, ac yn adeiladu ar bartneriaethau llwyddiannus ac effeithiol gyda’r rhanddeiliaid niferus sy’n rhan o lwyddiant y cwmni.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gweithio ar y cyd â Rheolwr Gyfarwyddwr y Theatr i arwain y Cwmni yn strategol a gweithredol.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd a’r cwmni i’w gweld yn y pecyn recriwtio, ar ein gwefan: https://theatr.cymru/y-cwmni/swyddi-a-chyfleodd/cyfarwyddwr-artistig/

Cyflog: £58,292 y flwyddyn

Cyfnod: Tymor penodol – 5 mlynedd

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar angharad.leefe@theatr.com neu or 07903 842554.

Dyddiad cau: 10 Rhagfyr 2021 1pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Theatr Genedlaethol Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Rhagfyr 2021