Menter Môn

Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Dyddiad cau: 21 Mehefin

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran newydd er mwyn arwain ar bortffolio o gynlluniau yn y sector Bwyd Amaeth. Mae’r portffolio yn cynnwys amrywiaeth o gynlluniau rhanbarthol a chenedlaethol , gyda’r prif nod o ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Ceir disgrifiad o’r cynlluniau unigol yn y ddogfen ‘trosolwg o’r portffolio’.

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i unigolyn arwain a rheoli tîm o staff er mwyn gwireddu nifer o gynlluniau arloesol yng nghefn gwlad Cymru.

Ystod Cyflog: £40,850 – £45,772 + Cynllun Pensiwn Buddion Diffiniedig

Am ragor o fanylion cysylltwch â carys@mentermon.com neu ewch i www.mentermon.com.

Swydd Ddisgrifiad

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2021/06/Agri-Food-Director-JD-002.pdf

Trosolwg o’r portffolio

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2021/06/Agri-Food-Portfolio-Overview-Cymraeg.pdf

Ffurflen Gais

https://www.mentermon.com/swyddi/

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter Môn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Mehefin