Llywodraeth Cymru

Cyfieithwyr

Dyddiad cau: 21 Mai

SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

Graddfa gyflog: EO (£25,030 i £28,850)

Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

8 swydd barhaol

Lleoliadau – Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
  • Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
  • Rhywfaint o brofiad o weithio yn broffesiynol ym maes y Gymraeg fel cyfieithydd neu olygydd, neu mewn swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg o’r radd flaenaf?
  • Awydd ac ymrwymiad i fireinio’ch sgiliau, i ddatblygu yn y proffesiwn, a chael cyfle i wneud cais am swydd uwch ymhen rhyw 18 mis?
  • Awydd rhoi eich diléit mewn TGCh ar waith yn y maes cyfieithu?

Os felly, beth am ymgeisio am un o’r swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

Dyddiad cau: 21 Mai 2021, 16:00

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Mai
Rhagor o wybodaeth