Menter a Busnes

Cyfieithydd

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf

Prosiect: Mabis

Adran: Corfforaethol

Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy, Meifod neu Gaerfyrddin  Gweithio o gartref tra bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau

Rheolwr Llinell: Uwch Gyfieithydd Mabis Iaith

Graddfa: 4

Contract: Parhaol

Cyflog: £24,174 – £26,895

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Cyfieithydd.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Gorffennaf