BCC IT

Cyfleoedd i Uwch Dechnegwyr yn yr Adran Seilwaith a Lleoli Staff

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf

Rydym am benodi dechnegwyr lefel uwch yn ein tîm Isadeiledd.

Ar lefel gyffredinol, rydym yn chwilio am dechnegwyr isadeiledd profiadol i ymgymryd â rolau cymorth, cynnal a chadw a/neu osodiadau uwch. Gall y swyddi gynnwys dyletswyddau technegol arweiniol ar rai prosiectau mudo/gosod sydd â chyfrifoldebau rheoli adnoddau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’n rheolwyr cyfrifon i bensaernïo ac argymell datrysiadau cwsmeriaid, cynlluniau datblygu a strategaethau.

Yn ogystal, rydym yn edrych i ehangu ein hadnoddau ar gyfer arbenigeddau yn y tîm, yn benodol:

  • Ôl-gopïo /adfer o drychineb/parhad busnes (wedi’i ganoli’n bennaf ar gynhyrchion ArcServe/StorageCraft)
  • Seiberddiogelwch a chynorthwyo cwsmeriaid i gyflawni/cynnal cydymffurfiaeth (Cyber ​​Essentials/PCI/ac ati)
  • Cyfathrebu a diogelwch, gan gynnwys cyfluniad/rheolaeth Muriau cadarnl/UTM/Router a Switshys

Ar gyfer pob un o’r rolau uchod bydd angen i chi ymgysylltu’n hyderus â chydweithwyr a’n cwsmeriaid ar lefelau amrywiol wrth flaenoriaethu gofynion a rheoli disgwyliadau.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau rhagorol o flaen cwsmeriaid a phrofiad profedig o weithio’n helaeth mewn sefyllfaoedd dan bwysau uchel gydag amserlenni llym.

Bydd y rolau’n cynnwys rhywfaint o waith penwythnos a goramser.

Cyflog yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, (yn debygol o fod rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn)

I ymgeisio neu am rhagor o wybodaeth am y swydd uchod, anfonwch CV at swyddi@bccit.co.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
BCC IT
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Gorffennaf