Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorwyr Llinell Defnyddwyr ac Ynni

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf

Cyngor ar Bopeth yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem. Mae ein rhwydwaith o elusennau yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol, am ddim.

Mae Cyngor ar Bopeth  Caerdydd a’r Fro yn wasanaeth cynghori blaengar a deinamig sy’n cynnig cyfleoedd gyrfa gyffrous i unigolion i ymuno â’n sefydliad.

Ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gwag canlynol.

Cynghorwyr Llinell Defnyddwyr ac Ynni

Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cyngor defnyddwyr ac ynni i gleientiaid trwy sianeli ffôn a digidol ledled Cymru a Lloegr fel rhan o Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Oriau: Llawn-amser – 37 awr yr wythnos; Llun – Gwener

Cyflog: Dechrau ar £18,537

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â Gwyliau Banc

Dyddiad Cau: 30.07.2021

Dyddiad Cyfweld: i’w gadarnhau

Lleoliad: Y Barri – yn y Swyddfa

Rydym yn bwriadu penodi staff llawn amser i ddarparu cyngor ar draws amrywiol o  brosiectau dros y ffôn, thrwy e-bost a gwe-sgwrs yn ein canolfan gyswllt broffesiynol a chyfeillgar yn y Barri.

Cymwysterau a Sgiliau.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus:

 • yn meddu ar addysg o safon dda gyda sgiliau cryf mewn rhifedd a llythrennedd.
 • yn meddu ar brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd digidol arall
 • yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • yn meddu ar sgiliau mewnbynnu data a TG da.

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Dyletswyddau Swydd:

 • Ateb ymholiadau cwsmeriaid sy’n dod i mewn
 • Cadw fyny a’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a pholisïau newydd
 • Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
 • Cynnig cefnogaeth ac atebion i gwsmeriaid yn unol â pholisïau
 • Dyletswyddau eraill yn ôl y gofyn

I wneud cais:

Cewch fwy o fanylion ar ein gwefan ar www.cacv.org.uk

Anfonwch eich CV at recruitment@cacv.org.uk

Mae’r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Gorffennaf