HR GO Recruitment

Cynghorydd Chwilio am Swydd

Dyddiad cau: 24 Mehefin

Oriau: Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 (gall hyn newid)

Lleoliad: Yn y cartref (Darparwyd gliniadur – casglwyd o Gaerdydd)

Dyddiad Cychwyn: 14eg Mehefin

Cyfradd y Cyflog: £9.47

Yma yn HR GO rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer Cynghorwyr Chwilio am Swydd ar gyfer ein cleient Serco, sy’n un o brif ddarparwyr gwasanaethau cwsmeriaid ar gontract allanol ar ran sefydliadau Llywodraeth ganolog a lleol.

Fel cynghorydd chwilio am swydd, chi fydd pwynt cyswllt cyntaf un (neu sawl) gwasanaeth cyhoeddus. Yn gyfrifol am alwadau i mewn ac allan, bydd gan y bobl rydych chi’n siarad â nhw ystod o gwestiynau neu bryderon – a chan ddefnyddio dull pwyll ac ystyriol byddwch chi’n darparu cefnogaeth a chyngor pwysig ar adeg o angen, gan gofnodi hyn yn y systemau perthnasol fel ewch chi.

Ni fyddwch ar eich pen eich hun wrth i chi wneud hyn serch hynny. Yn ogystal â chael yr holl hyfforddiant ac offer y bydd eu hangen arnoch i ddechrau, byddwch yn derbyn cefnogaeth barhaus gan Arweinwyr Tîm a’ch cyd-gynghorwyr.

Beth fydd angen i chi gyflawni’r rôl

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd angen sgiliau cyfathrebu cryf arnoch. Felly, yn ogystal â dull ffôn rhagorol, sgiliau bysellfwrdd ac ysgrifennu, bydd angen i chi hefyd fod yn wrandäwr da – rhywun sydd â chlust empathig ac anfeirniadol sy’n gallu tynnu a chadw gwybodaeth gan gwsmeriaid.

Yn naturiol bydd angen i chi fod â’r gallu i ddefnyddio sawl system TG, a chasglu a chofnodi gwybodaeth cwsmeriaid yn gywir. Byddwch hefyd yn gallu gweithio o fewn canllawiau ansawdd diffiniedig a chynnal arferion da, gan deilwra’ch cefnogaeth i ddatrys ymholiadau cwsmeriaid.

Rhaid i chi hefyd allu rheoli eich llwyth achosion eich hun, gosod tasgau dyddiol a sicrhau bod y rhain yn cael eu dilyn yn unol â hynny. Angen sgiliau trefnu rhagorol.

Mae’r rôl hon ar gael i ddechrau ym mis Mehefin. Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gynnal gwiriad cofnodion troseddol DBS / Disclosure Scotland.

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 0191 2301818 https://bit.ly/2SkJq2T.

Enw’r cwmni neu sefydliad
HR GO Recruitment
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Mehefin