Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro

Cynghorydd Cyffredinol

Dyddiad cau: 30 Medi 2021

Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cyngor cyffredinol i gleientiaid trwy sianeli ffôn a digidol dros Cymru fel rhan o’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Advicelink.

Chwilio am yrfa gyda chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith?

Rydym yn cynnig swydd dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm, heb unrhyw nosweithiau, penwythnosau, gwyliau banc, na targedau gwerthiant! Byddwch yn derbyn pecyn gwyliau blynyddol hael o 30 diwrnod yn ogystal â gwyliau banc. Rydym yn cynnig cyflog cychwynnol cystadleuol, ac rydym yn falch o’n diwylliant datblygu cryf gyda chyfleoedd aml ar gyfer hyfforddiant a dilyniant gyrfa. Rydym yn chwilio am bobl sydd â chefndir mewn gwasanaeth cwsmeriaid sy’n mwynhau helpu pobl eraill a datrys problemau. Os yw hyn yn swnio’n dda ac yr hoffech wybod mwy, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych.

Oriau: Llawn-amser – 37 awr yr wythnos; Llun – Gwener

Cyflog: Dechrau ar £21,189

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, gyda gwyliau banc yn ychwanegol

Dyddiad Cau: 30ain Medi 2021

Dyddiadau Cyfweliad: Dydd Mawrth 5ed a dydd Mercher 6ed Hydref 2021

Lleoliad: Swyddfa – Y Barri, Bro Morgannwg

I wneud cais:

Cewch mwy o fanylion ar ein gwefan www.cacv.org.uk

Anfonwch eich CV at recruitment@cacv.org.uk

Swyddi Cynghorydd Cyffredinol – Gwybodaeth Bellach

Bydd yr holl hyfforddiant, a’r profanniaeth 6 mis, yn y swyddfa. Ar ôl cwblhau hyn efallai y bydd cyfle i weithio rhai oriau gartref os yw hyn yn ddymunol.

Cymwysterau a Sgiliau

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus:

 • brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd digidol arall
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • sgiliau mewnbynnu data a TG da

Anogir ymgeiswyr Cymraeg.

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

 • Cyflog cychwynnol cystadleuol
 • Cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Dyletswyddau’r Swydd:

 • Ateb ymholiadau cleientiaid
 • Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd gyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
 • Cynnig cefnogaeth ac atebion i gleientiaid yn unol â pholisïau

Mae’r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2021