Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorydd Defnyddwyr

Dyddiad cau: 17 Rhagfyr 2021

Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cyngor Defnyddwyr i gleientiaid trwy sianeli ffôn a digidol ledled Cymru a Lloegr fel rhan o’r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Chwilio am yrfa gyda chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith?

Rydym yn cynnig swydd dydd Llun i ddydd Gwener, 9 i 5 awr, heb unrhyw nosweithiau, penwythnosau, gwyliau banc na gwerthiant! Byddwch yn derbyn pecyn gwyliau blynyddol hael o 30 diwrnod yn ogystal â Gwyliau Banc. Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw Cenedlaethol sy’n gynnig cyflog cychwynnol cystadleuol, ac rydym yn falch o’n diwylliant datblygu cryf gyda chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gyrfa. Rydym yn chwilio am bobl sydd â chefndir mewn gwasanaeth cwsmeriaid sy’n mwynhau helpu eraill a datrys problemau. Os yw hyn yn swnio’n dda ac yr hoffech wybod mwy, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Oriau: Llawn-amser – 37 awr yr wythnos; Llun – Gwener

Cyflog: Dechrau ar £18,537

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â Gwyliau Banc

Dyddiad Cau: 17.12.2021

Dyddiad y Cyfweliad: 10.01.2022

Lleoliad: Swyddfa – Y Barri


Cymwysterau a Sgiliau.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus:

 • Yn meddu ar brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd digidol arall
 • Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Yn meddu ar sgiliau mewnbynnu data a TG da.
 • Anogir ymgeiswyr Cymraeg

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

 • Cyflog cychwynnol cystadleuol
 • Cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Dyletswyddau’r Swydd:

 • Ateb ymholiadau cwsmeriaid sy’n dod i mewn
 • Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
 • Cynnig cefnogaeth ac atebion i gwsmeriaid yn unol â pholisïau

I wneud cais:

Cewch fwy o fanylion ar ein gwefan ar www.cacv.org.uk

Anfonwch eich CV at recruitment@cacv.org.uk

Mae’r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Rhagfyr 2021