Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Busnes, Rhan Amser (0.5)

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021

PWRPAS Y SWYDD

Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi’r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Dyddiad cau: – 25/10/2021  @ 12:00 yp

I ymgeisio am y swydd ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs/

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
Lecturer-Business-CMD-0921-3.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2021