Mudiad Meithrin

Dirprwy Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Dyddiad cau: 17 Mai

Lleoliad: Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) neu gyfuniad o weithio adre ac o un o’r swyddfeydd. Bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd.

Cyflog: MM22 – MM25:  £26,166 – £29,033

Oriau: Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos

Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd.

Am sgwrs anffurfiol cysyllter ag Iola Jones neu Nerys Fychan

Rhif Ffôn: 01970 639639

Ebost: iola@meithrin.cymru neu nerys.fychan@meithrin.cymru

Gwneud Cais: Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 17.5.2021 am 11.55yh

Cyfweliadau: 24.5.2021

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Ffurflen gais
1._ffurflen-gais_staff_mm_-_mcc_-_cc.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Dirprwy.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Mai