Menter a Busnes

Dylunydd Graffeg (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: 23 Medi 2021

Prosiect: Cyswllt Ffermio

Adran: Gwledig

Lleoliad: Unrhyw un o swyddfeydd Menter a Busnes.

Gweithio o adref yn y lle cyntaf oherwydd Covid-19

Rheolwr Llinell: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu – Cyswllt Ffermio

Graddfa: 3

Cyflog: £23,283 – £25,020

Cytundeb: Cyfnod mamolaeth

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Dylunydd-Graffeg-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Medi 2021