Golwg

Gohebydd/Gohebwyr Lleol i Golwg360 – ardaloedd Arfon a Cheredigion

Dyddiad cau: 17 Mai

Mae Golwg yn awyddus i benodi:

Gohebydd/Gohebwyr Lleol i Golwg360 (ardaloedd Arfon a Cheredigion)

(Naill ai un swydd lawn-amser neu drefniadau rhan-amser)

Fe fydd y Gohebydd/Gohebwyr yn gweithio’n rhan o dîm golwg360, yn cynhyrchu straeon newyddion ar gyfer gwefannau Bro360 a gwasanaeth golwg360.

Mae’r gwefannau bro mewn dwy ardal – Arfon a Cheredigion.

Y gwaith

Mae’r swydd(i) yma’n gyfle i fod yn rhan o un o’r cynlluniau newyddiadurol mwya’ arloesol yng Nghymru.

Fe fydd y gwaith yn golygu:

  • dod o hyd i straeon lleol gwreiddiol a’u datblygu nhw ar gyfer y gwefannau bro;
  • addasu a datblygu straeon cenedlaethol i’w gwneud yn addas ar gyfer cynulleidfa leol;
  • addasu straeon o’r gwefannau bro ar gyfer gwasanaeth newyddion cenedlaethol golwg360.

Fe fydd angen gweithio ar draws nifer o wahanol gyfryngau, o brint i fideo, sain a’r cyfryngau cymdeithasol.

Amser a chyfnod: Naill ai un swydd lawn-amser, neu drefniadau rhan-amser hyblyg, ar gontract penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2022.

Lleoliad: Arfon neu Geredigion.

Mwy o fanylion ac ymgeisio: owainschiavone@golwg.com

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg
Disgrifiad swydd
Gohebydd-Bro360-disgrifiad.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Mai