ITV Cymru Wales

Golygydd Cynnwys Digidol

Dyddiad cau: 22 Ionawr

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol.

Fel Golygydd Cynnwys Digidol yr adran, byddwch yn cefnogi’r Golygydd a’r Cynhyrchwyr Cyfres i sicrhau bod yr holl gynnwys digidol yn uchelgeisiol ac yn gywir.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio digidol y tîm ac am gydlynu cynnwys newyddion dyddiol i wasanaeth newyddion digidol S4C. Byddwch hefyd yn arsylwi gwaith dau newyddiadurwr dan hyfforddiant ac yn golygu eu cynnwys i Hansh/S4C.

Yn gyfathrebwr gwych gyda phrofiad ymarferol o gydymffurfiaeth, bydd gennych brofiad o arwain tîm neu brosiectau amrywiol. Bydd gennych wybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru a’r Byd a phrofiad o greu cynnwys newyddiadurol uchelgeisiol a gwreiddiol.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uwch yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth ewch i  www.itvjobs.com

Cytundeb: 9 mis

Cyflog : I’w drafod

Lleoliad: Caerdydd

Sgiliau Allweddol –

  • Yn angerddol dros newyddiaduraeth gyda phrofiad o weithio fel newyddiadurwr mewn adran newyddion/materion cyfoes (oleiaf 2 flynedd)
  • Barn olygyddol gref, gyda gwybodaeth eang o gydymffurfiaeth a’r gyfraith.
  • Dealltwriaeth wych o blatfformau a strategaethau digidol, gyda phrofiad o gynhyrchu cynnwys digidol, dealltwriaeth o gynulledifaoedd a sut i’w cyrraedd yn ddigidol.
  • Y gallu i weithio dan bwysau ac ar draws brandiau gwahanol.
  • Adnabod gwaith tîm da gyda phrofiad o arwain tîm a/neu brosiectau.
  • Yn angerddol dros Gymru a phwysigrwydd amrywiaeth a chynhwysiad o fewn ein cynnwys.
  • Sgiliau Cymraeg cywir.

I ddarganfod mwy am ein buddion, ewch i: http://n.rfer.us/ITVg_PCr

Enw’r cwmni neu sefydliad
ITV Cymru Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ionawr