Undeb Bedyddwyr Cymru

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Dyddiad cau: 26 Ionawr

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin.

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth.

Gofynnir am o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, cymhwyster priodol, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365.

Os nad yw’r cymwysterau/profiad priodol gan ddarpar ymgeiswyr, gallwn ddarparu hyfforddiant drwy gynllun hyfforddi Llywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Mrs Menna Jones: mennajones@ubc.cymru

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris neu Mr Nigel Vaughan ar 0345 222 1514.

Cyflog: SCP 8-10 (£20,493-£21,322) pro rata.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Undeb Bedyddwyr Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Ionawr