Cyngor Sir Gâr

Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd

Dyddiad cau: 27 Medi 2021

CYRCHFAN GYDA MWY O AWYR LAS NA’R RHAN FWYAF

• Hyd at £97k

Mae gan Sir Gaerfyrddin lawer i’w gynnig: ansawdd bywyd gwych; sefydliad sy’n uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol ac sy’n croesawu syniadau newydd; a rôl gyda digon o gyfle i chi wneud eich marc. Mae chwe phrosiect adfywio mawr yn cyfrannu at darged o fwy na 5,000 o swyddi newydd, ac fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe rydym yn dod â manteision anhygoel i’n sir o ran seilwaith digidol, gweithgynhyrchu clyfar, ynni a llesiant.

Bydd y rôl hon yn arwain ar faes gorchwyl eang sy’n cynnwys: cefnogi blaenoriaethau adfywio, darparu agenda Carbon Sero-net, datblygu a chynllunio cynaliadwy, iechyd y cyhoedd a gorfodaeth. Mae’n gyfle i arwain y gwasanaethau a fydd yn cefnogi ansawdd bywyd gwell i’n cymunedau. Rydym yn chwilio am y cyfuniad cywir o arbenigedd proffesiynol a sgiliau arwain gwych – rhywun sy’n gallu ymgysylltu, ysbrydoli ac ennill cefnogaeth gan eraill. Byddwch eisoes wedi profi eich gallu i gyflawni prosiectau cymhleth lle’r ydych wedi trosi uchelgais strategol yn ganlyniadau mesuradwy.

Ewch i i www.carmarthenshire-HPS.co.uk i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â Steve Guest yn Solace in Business i gael trafodaeth gyfrinachol drwy ffonio 020 7976 3311.

Rydym wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac i werthfawrogi amrywiaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Gâr
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Medi 2021