Cyngor Llyfrau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Dylunio

Dyddiad cau: 19 Ebrill

Ydych chi’n gyfathrebydd brwd a thalentog sy’n meddwl bod darllen a llyfrau yn rhywbeth i floeddio yn ei gylch? Mae’r swydd newydd hon yn arwain tîm o bump, yn rhan o’r uwch dîm rheoli ac yn uniongyrchol atebol i’r Prif Weithredwr. Os ydych chi’n berson creadigol sydd â’r gallu i hunan ysgogi ac i feddwl yn strategol, byddem yn hoffi clywed gennych. Byddai’r swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sydd ag o leiaf 5 mlynedd o brofiad ym maes cysylltiadau cyhoeddus neu farchnata, ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth drwy weithio i’n helusen. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol, gyda lleoliad hyblyg/gweithio gartref yn opsiynau. Rôl ran-amser yw hon ar hyn o bryd gyda’r potensial i ddatblygu ymhellach ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Cyflog: £40,876–£44,863 (pro rata)

Am fanylion pellach: llyfrau.cymru/swyddi neu ebostiwch swyddi@llyfrau.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Llyfrau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Ebrill