Prifysgol Bangor

Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr

Dyddiad cau: 17 Mai

GWASANAETHAU MYFYRWYR

(Cyf: BU02295)

Graddfa 9: £51,034 – £59,135 y.f.

 

Rydym yn chwilio am bennaeth gwasanaeth i’rr adran Lesiant a Chefnogi Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dyma gyfle i weithio mewn amgylchedd cefnogol a rheoli staff proffesiynol hynod brofiadol sy’n darparu amrywiaeth ragorol o wasanaethau cefnogi i’n myfyrwyr. Bydd y Pennaeth Llesiant a Chefnogi Myfyrwyr yn arwain swyddogaeth sy’n integreiddio llesiant a chefnogi myfyrwyr sy’n cynnwys: gwasanaethau cwnsela, gwasanaethau iechyd meddwl; cefnogaeth anabledd, cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol, ac amrywiaeth o swyddogaethau’n ymwneud â llesiant myfyrwyr. Bydd darparu cyfeiriad strategol integredig llesiant a chefnogi myfyrwyr ar draws y tîm amlddisgyblaethol yn agwedd allweddol o’r swydd. Bydd deiliad y swydd yn rheoli ac arwain yr amrywiol dimau proffesiynol yn y gwasanaeth integredig ynghyd â rheoli nifer o gyllidebau, gan gynnwys cyllid allanol. Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr.Bydd gofyn i ddeiliad y swydd feddu ar brofiad helaeth a diweddar o reoli timau cefnogi amlddisgyblaethol ym maes addysg uwch. Mae dealltwriaeth fanwl o’r cyd-destun deddfwriaethol a chyllidol ar gyfer yr amrywiaeth o wasanaethau cefnogi ym maes addysg uwch yn hanfodol ynghyd â dealltwriaeth gyfoes o arfer gorau ar draws y sector.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg hyd at lefel gradd. Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosibl.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 17 Mai, 2021.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â: Maria Lorenzini, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, e-bost: m.lorenzini@bangor.ac.uk

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Mai