Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Dyddiad cau: 23 Awst

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol benodedig Gymraeg lewyrchus, sy’n darparu ar gyfer disgyblion o 3-11 oed. Mae wedi’i lleoli yn nhref atyniadol Llandeilo, yng nghalon dyffryn Tywi, Sir Gâr.

Dymuna’r llywodraethwyr benodi unigolyn blaengar, uchelgeisiol a deinamig, sy’n ymarferydd ysbrydoledig, brwdfrydig ac ymroddgar, i arwain yr ysgol i lwyddiant pellach, drwy sicrhau cyfleoedd dysgu rhagorol a chyson i bob disgybl.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Gâr
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Awst
Rhagor o wybodaeth