Llywodraeth Cymru

Penodi dau Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Tâl yr Aelodau – £9,360 ynghyd â threuliau rhesymol.

Mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad tybiedig o bedwar diwrnod y mis.

Sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru dair blynedd yn ôl. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’r Bwrdd fel Aelod Annibynnol i helpu i lunio dyfodol gweithlu’r GIG yng Nghymru ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r ddarpariaeth gwasanaethau iechyd i bobl Cymru. Rydym yma i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion, i wella profiad hyfforddeion a myfyrwyr ac i wella llesiant a photensial gweithlu’r GIG.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Tachwedd 2021
Rhagor o wybodaeth