Llywodraeth Cymru

Penodi Comisiynydd Plant Cymru

Dyddiad cau: 28 Mehefin

Tâl – £90,000 i £95,000 y flwyddyn. Swydd amser llawn yw hon. Cynigir y swydd am 7 mlynedd trwy gystadleuaeth agored.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn eiriolwr annibynnol dros hawliau plant. Prif nod y Comisiynydd Plant yw gwarchod a hyrwyddo hawliau a lles holl blant a phobl ifanc Cymru; gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc; a sicrhau bod Cymru’n wlad lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi, eu clywed a’u cefnogi i fyw bywyd diogel a hapus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00, 28 Mehefin 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin
Rhagor o wybodaeth