Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Tâl cydnabyddiaeth – £34,788 y flwyddyn, ynghyd â chostau teithio a threuliau eraill o fewn terfynau rhesymol.

Mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o dri diwrnod ar ddeg (13) y mis o leiaf.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am ddiwallu anghenion iechyd a lles pobl Powys, gan ddarparu cymaint o wasanaethau ag y bo modd yn lleol a chomisiynu gwasanaethau eraill oddi wrth sefydliadau partner mewn gwahanol rannau o’r sir.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Tachwedd 2021
Rhagor o wybodaeth