Golwg

Prentis Digidol ac Amlgyfrwng

Dyddiad cau: 1 Mawrth

Swyddi newydd ar gael yn Golwg:

Prentis Digidol ac Amlgyfrwng

Tra’n gweithio i Golwg byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 4 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) trwy ddarparwr hyfforddiant Sgil Cymru.

Mae’n rhaid i chi fod dros 18 oed er mwyn gwneud y cymhwyster hwn.

Yn gweithio gyda a chynorthwyo’r tîm i greu cynnwys aml-blatfform, er enghraifft creu gwefannau a chynnwys ar gyfer y gwefannau hynny a’r cyfryngau cymdeithasol.

Cyfrifoldebau’n cynnwys:

  • Cefnogi cynllun cyfryngau cymdeithasol y cwmni
  • Ymchwilio ac awgrymu syniadau ar gyfer cynnwys newydd gan gadw llygad ar ddatblygiadau a thueddiadau poblogaidd
  • Rheoli sianeli cyfryngau cymdeithasol
  • Cynorthwyyo creu gwefannau newydd fel rhan o’r rhwydwaith
  • Creu cynnwys newydd ar gyfer y gwefannau, gan gynnwys creu cynnwys ar gyfer cleientiaid allanol
  • Uwchlwytho cynnwys i’r gwefannau, gan gynnwys cynnwys Golwg+
  • Cynorthwyyo’r dylunydd i greu unrhyw ddyluniau ychwanegol

Cyflog: £14,500

Lleoliad: Hyblyg

Oriau: Llawn amser

Tymor: 15 mis

Am fwy o wybodaeth a swydd ddisgrifiad llawn cysylltwch â Sian Powell: sianpowell@golwg.com

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mawrth