Menter a Busnes

Prif Gyfieithydd ac Arweinydd Mabis Iaith

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021

Adran:  Corfforaethol

Lleoliad:  Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Gaerdydd

Rheolwr Llinell:  Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Graddfa:  5

Cyflog:  £33,527- £35,623

Cytundeb:  Parhaol

Sgiliau Dwyieithog:  Hanfodol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Arweinydd-Mabis.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2021