Cyngor Sir Ddinbych

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 30 Mehefin

Cyflog: £132,254 – £136,312

Mae swydd y Prif Weithredwr yn un allweddol o fewn y Cyngor. Felly, rydym ni’n dymuno penodi arweinydd penderfynol sy’n rhannu ein dyheadau i’r Cyngor barhau i fod yn un o’r Cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru.

I gael sgwrs am y swydd, cysylltwch â:

  • Y Cynghorydd Hugh H Evans (Arweinydd y Cyngor) – arweinydd@sirddinbych.gov.uk / 01824 706097 (trafodaeth ynglŷn â’r swydd)
  • Gary Williams (Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd) – williams@sirddinbych.gov.uk, 01824 712562 (trafodaeth ynglŷn â’r broses)

Am fwy o wybodaeth gweler swydd ddisgrifad isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Ddinbych
Disgrifiad swydd
Prif-Weithredwr-Pecyn-Swydd-Wag.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mehefin