Plaid Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 28 Mehefin

Mae’r Prif Weithredwr yn gweithio’n bennaf o bencadlys y Blaid yng Nghaerdydd, ond mae teithio o fewn Cymru a thu hwnt yn nodwedd ofynnol o’r rôl.

Mae’r Prif Weithredwr yn uniongyrchol atebol i Gadeirydd y Blaid a, thrwy’r Cadeirydd i’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol.

Y Prif Weithredwr yw uwch swyddog staff cyflogedig Plaid Cymru. Mae’r rôl wedi’i raddio fel ei fod yn disgyn o fewn, ac ynghlwm wrth Band Uwch-Weithredwyr 2 Comisiwn y Senedd. (£53,788 – £64,492. Man cychwyn y cyflog fydd pwynt isaf y raddfa heblaw bod rhesymau grymus dros amrywio hyn.

Bydd disgwyl i’r Prif Weithredwr weithio’n ddwyieithog. Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn rhugl yn y Gymraeg yn cael eu hystyried, ond bydd disgwyl i unrhyw berson o’r fath a benodir ddod yn rhugl o fewn cyfnod penodol, a bydd hyn yn un o amodau unrhyw benodiad.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Plaid Cymru
Disgrifiad swydd
Plaid_Cymru_Prif_Weithredwr.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mehefin
Rhagor o wybodaeth