S4C

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 12 Hydref 2021

S4C

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig ar gyfer y gwasanaeth a’r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol.

Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang o’r dirwedd gyfryngol yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig ac yn gyfathrebwr naturiol sydd â’r gallu i greu a diwallu datrysiadau arloesol. Y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am feithrin a chynnal perthnasau cryf â phrif randdeiliaid allweddol yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cadeirydd i wneud y mwyaf o effeithiolrwydd Bwrdd S4C.

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch â thîm Goodson Thomas team ar info@goodsonthomas.com neu 02921 674422. Os am wneud cais, ewch i https://www.goodsonthomas.com/opportunities gan nodi 0328-GT-S4C yn y llinell pwnc gan atodi CV a llythyr eglurhaol. Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.

Cyflog cystadleuol

Enw’r cwmni neu sefydliad
S4C
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Hydref 2021